Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo

Dátum zverejnenia: 24.apríl 2019

Dátum uzavretia: 06.február 2019

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 161 051,88

Dodávateľ: EKO-FBB s. r. o.

IČO: 36471950

Adresa: Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: