Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo na stavbu "Chodníky v obci Soľ okolo cesty 3612 - smer Jastrabie nad Topľou (severná časť)"

Dátum zverejnenia: 10.august 2018

Dátum uzavretia: 10.august 2018

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 115 200,00

Dodávateľ: DAVIN s.r.o.

IČO: 47588349

Adresa: Soľ 109, 094 35 Soľ

Stiahnuť: