Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo č. 01/07/2018 na stavbu Zníženie energetickej náročnosti v MŠ Soľ

Dátum zverejnenia: 11.júl 2018

Dátum uzavretia: 11.júl 2018

Číslo zmluvy/dodatku: 01/07/2018

Suma: 406 231,87

Dodávateľ: EKOMOS s.r.o.

IČO: 31662340

Adresa: Budovateľská 50, 080 01 Prešov

Stiahnuť: