Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo - vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt: Zvýšenie miery zhodnocovnia odpadov vybudovaním zberného dvora v obci Soľ

Dátum zverejnenia: 01.marec 2018

Dátum uzavretia: 01.marec 2018

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 4 380,00

Dodávateľ: AIP projekt, s.r.o.

IČO: 50172441

Adresa: Letná 10, 040 01 Košice

Stiahnuť: