Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo

Dátum zverejnenia: 08.január 2018

Dátum uzavretia: 08.január 2018

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 0,00

Dodávateľ: REMA - POHREBNÁ SLUŽBA

IČO: 34900802

Adresa: Staničná 1324, 093 01 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: