Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo

Dátum zverejnenia: 23.august 2021

Dátum uzavretia: 23.august 2021

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 12 140,40

Dodávateľ: MOUREZ s.r.o.

IČO: 36486485

Adresa: Boženy Němcovej 1143, 093 01 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: