Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo - kybernetická bezpečnosť

Dátum zverejnenia: 05.november 2020

Dátum uzavretia: 03.november 2020

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 300,00

Dodávateľ: BM PROTECT s.r.o.

IČO: 53068947

Adresa: 071 01 Michalovce, Antona Bernoláka č. 2

Stiahnuť: