Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo

Dátum zverejnenia: 05.august 2020

Dátum uzavretia: 05.august 2020

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 11 137,24

Dodávateľ: DAVIN, s.r.o.

IČO: 47588349

Adresa: 094 35 Soľ 106

Stiahnuť: