Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo

Dátum zverejnenia: 03.apríl 2020

Dátum uzavretia: 23.marec 2020

Číslo zmluvy/dodatku: 200308

Suma: 84,80

Dodávateľ: IFOsoft s. r. o.

IČO: 31666108

Adresa: Sabinovská 36, 080 01 Prešov

Stiahnuť: