Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo 19/2018/ELCO

Dátum zverejnenia: 18.júl 2018

Dátum uzavretia: 18.júl 2018

Číslo zmluvy/dodatku: 19/2018/ELCO

Suma: 12 000,00

Dodávateľ: Euroleader Consulting. s.r.o.

IČO: 47878452

Adresa: Levočská 6124/12, 080 01 Prešov

Stiahnuť: