Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo - sobášna miestnosť -čalúnené stoličky

Dátum zverejnenia: 22.október 2019

Dátum uzavretia: 22.október 2019

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 1 900,00

Dodávateľ: Belholz, s. r. o.

IČO: 36443841

Adresa: Malý Šariš 377, 080 01 Prešov

Stiahnuť: