Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo - Rekonštrukcia budovy obecného úradu- pochôdznosť povaly

Dátum zverejnenia: 19.august 2019

Dátum uzavretia: 18.august 2019

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 3 014,71

Dodávateľ: Mirato s.r.o.

IČO: 47474602

Adresa: Dlhá 449/11, 076 62 Parchovany

Stiahnuť: