Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo - Obecný klub v obci Soľ

Dátum zverejnenia: 11.september 2019

Dátum uzavretia: 11.september 2019

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 35 075,30

Dodávateľ: DAVIN s.r.o.

IČO: 47588349

Adresa: Soľ 109, 094 35 Soľ

Stiahnuť: