Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie

Dátum zverejnenia: 09.september 2019

Dátum uzavretia: 09.september 2019

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 32 142,00

Dodávateľ: Slovak Medical Company, a.s.

IČO: 36486264

Adresa: Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov

Stiahnuť: