Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo na vypracovanie žiadosti o NFP

Dátum zverejnenia: 02.september 2019

Dátum uzavretia: 02.september 2019

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 11 400,00

Dodávateľ: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

IČO: 45483078

Adresa: Volgogradská 9/B, 080 01 Prešov

Stiahnuť: