Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo - Rekonštrukcia budovy obecného úradu

Dátum zverejnenia: 01.august 2019

Dátum uzavretia: 01.august 2019

Číslo zmluvy/dodatku: 01/1625/2019

Suma: 58 861,90

Dodávateľ: Betpres, s.r.o. Vranov nad Topľou

IČO: 31684343

Adresa: Boženy Nemcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: