Názov a predmet zmluvy: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 1/2020

Dátum zverejnenia: 10.marec 2020

Dátum uzavretia: 10.marec 2020

Číslo zmluvy/dodatku: 1/2020

Suma: 0,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: 094 35 Soľ 161

Stiahnuť: