Názov a predmet zmluvy: Zmluva o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode solárneho systému

Dátum zverejnenia: 13.január 2017

Dátum uzavretia: 15.november 2016

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 0,00

Dodávateľ: Obecný úrad

IČO:

Adresa:

Stiahnuť: