Názov a predmet zmluvy: Zmluva o bežnom účte

Dátum zverejnenia: 05.september 2019

Dátum uzavretia: 05.september 2019

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 0,00

Dodávateľ: VÚB Banka, a. s.,

IČO: 31320155

Adresa: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25

Stiahnuť: