Názov a predmet zmluvy: Zmluva na výkon stavebného dozoru č. 03/03/2021

Dátum zverejnenia: 26.marec 2021

Dátum uzavretia: 26.marec 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 03/03/2021

Suma: 576,00

Dodávateľ: Ing. Anton Pavúk

IČO: 10805672

Adresa: Nižný Hrabovec č. 309

Stiahnuť: