Názov a predmet zmluvy: Zmluva na výkon stavebného dozoru

Dátum zverejnenia: 19.september 2018

Dátum uzavretia: 18.september 2018

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 300,00

Dodávateľ: Ing. Anton Pavúk

IČO: 10805672

Adresa: 094 21 Nižný Hrabovec 309

Stiahnuť: