Názov a predmet zmluvy: Zmluva č. 8/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre rok 2022

Dátum zverejnenia: 21.január 2022

Dátum uzavretia: 20.január 2022

Číslo zmluvy/dodatku: 8/2022

Suma: 400,00

Dodávateľ: MO Matice slovenskej v Soli

IČO:

Adresa:

Stiahnuť: