Názov a predmet zmluvy: Zmluva č. 7/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Soľ pre rok 2021

Dátum zverejnenia: 01.júl 2021

Dátum uzavretia: 28.jún 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 7/2021

Suma: 300,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: 094 35 Soľ 161

Stiahnuť: