Názov a predmet zmluvy: Zmluva č. 646/2019/OK

Dátum zverejnenia: 09.júl 2019

Dátum uzavretia: 21.jún 2019

Číslo zmluvy/dodatku: 646/2019/OK

Suma: 1 000,00

Dodávateľ: Prešovský samosprávny kraj

IČO: 37870475

Adresa: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Stiahnuť: