Názov a predmet zmluvy: Zmluva č. 6/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Soľ pre rok 2020

Dátum zverejnenia: 05.máj 2020

Dátum uzavretia: 04.máj 2020

Číslo zmluvy/dodatku: 6/2020

Suma: 1 100,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: 094 35 Soľ 161

Stiahnuť: