Názov a predmet zmluvy: Zmluva č. 58 005 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

Dátum zverejnenia: 23.máj 2018

Dátum uzavretia: 22.máj 2018

Číslo zmluvy/dodatku: 58 005

Suma: 5 000,00

Dodávateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR

IČO: 00177474

Adresa: Kutuzovova 1, 831 03 Bratislava

Stiahnuť: