Názov a predmet zmluvy: Zmluva č. 5/2017/ZKO nakladanie s odpadom

Dátum zverejnenia: 28.december 2017

Dátum uzavretia: 27.december 2017

Číslo zmluvy/dodatku: 5/201/ZKO

Suma: 0,00

Dodávateľ: Obecný podnik služieb s.r.o.

IČO: 36488402

Adresa: Šarišská 98/20, 094 34 Bystré

Stiahnuť: