Názov a predmet zmluvy: Zmluva č. 4/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Soľ pre rok 2021

Dátum zverejnenia: 14.apríl 2020

Dátum uzavretia: 12.apríl 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 4/2021

Suma: 900,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: 094 35 Soľ 161

Stiahnuť: