Názov a predmet zmluvy: Zmluvy č. 4/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Soľ pre rok 2020

Dátum zverejnenia: 24.február 2020

Dátum uzavretia: 19.február 2020

Číslo zmluvy/dodatku: 4/2020

Suma: 900,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: 094 35 Soľ 161

Stiahnuť: