Názov a predmet zmluvy: Zmluva č. 3/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre rok 2022

Dátum zverejnenia: 21.január 2022

Dátum uzavretia: 20.január 2022

Číslo zmluvy/dodatku: 3/2022

Suma: 900,00

Dodávateľ: Miroslav Revaj - šachový klub

IČO:

Adresa:

Stiahnuť: