Názov a predmet zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Soľ pre rok 2019

Dátum zverejnenia: 18.február 2019

Dátum uzavretia: 18.február 2019

Číslo zmluvy/dodatku: 3/2019

Suma: 800,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: 094 35 Soľ 161

Stiahnuť: