Názov a predmet zmluvy: Zmluva č. 2017-ZO4053 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

Dátum zverejnenia: 18.december 2017

Dátum uzavretia: 13.december 2017

Číslo zmluvy/dodatku: 2017-ZO4053

Suma: 49,00

Dodávateľ: EuroTRADING s.r.o.

IČO: 44031483

Adresa: Muškátová 38/495

Stiahnuť: