Názov a predmet zmluvy: Zmluva č. 2/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Soľ pre rok 2022

Dátum zverejnenia: 20.január 2022

Dátum uzavretia: 20.január 2022

Číslo zmluvy/dodatku: 2/2022

Suma: 1 000,00

Dodávateľ: ZO ZZP v Soli

IČO:

Adresa:

Stiahnuť: