Názov a predmet zmluvy: Zmluva č. 1/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Soľ pre rok 2022

Dátum zverejnenia: 14.január 2022

Dátum uzavretia: 13.január 2022

Číslo zmluvy/dodatku: 1/2022

Suma: 20 000,00

Dodávateľ: FK Soľ

IČO: 30685257

Adresa: 094 35 Soľ

Stiahnuť: