Názov a predmet zmluvy: Zmluva č. 1/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Soľ pre rok 2020

Dátum zverejnenia: 23.január 2020

Dátum uzavretia: 20.január 2020

Číslo zmluvy/dodatku: 1/2020

Suma: 20 000,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: 094 35 Soľ 161

Stiahnuť: