Názov a predmet zmluvy: Zmluva o termínovanom úvere - Dodatok č.1

Dátum zverejnenia: 22.jún 2016

Dátum uzavretia: 21.jún 2016

Číslo zmluvy/dodatku: 1586/2015/UZ

Suma: 199,00

Dodávateľ: VÚB a.s.

IČO: 31320155

Adresa: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

Stiahnuť: