Názov a predmet zmluvy: Zmluva o kontokorentnom úvere - 604/2015/UZ - Dodatok č.1

Dátum zverejnenia: 23.máj 2016

Dátum uzavretia: 20.máj 2016

Číslo zmluvy/dodatku: 604/2015/UZ

Suma: 50 000,00

Dodávateľ: VÚB a.s.

IČO: 31320155

Adresa: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

Stiahnuť: