Názov a predmet zmluvy: Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

Dátum zverejnenia: 21.december 2015

Dátum uzavretia: 21.december 2015

Číslo zmluvy/dodatku: 2283/2015/D

Suma: 0,00

Dodávateľ: VÚB a.s.

IČO: 31320155

Adresa: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

Stiahnuť: