Názov a predmet zmluvy: Dohoda na vykonávanie AČ prostredníctvom MOS

Dátum zverejnenia: 22.júl 2016

Dátum uzavretia: 27.apríl 2016

Číslo zmluvy/dodatku: 56/§52/2016/NP PZ VAOTP

Suma: 0,00

Dodávateľ: ÚPSVaR VT

IČO: 30794536

Adresa: Námestie slobody 5, 093 22 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: