Názov a predmet zmluvy: Dohoda na vykonávanie AČ formou DS

Dátum zverejnenia: 26.august 2015

Dátum uzavretia: 25.august 2015

Číslo zmluvy/dodatku: 74/§52a/2015

Suma: 0,00

Dodávateľ: ÚPSVaR VT

IČO: 30794536

Adresa: Námestie slobody 5, 093 22 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: