Názov a predmet zmluvy: Dohoda o poskytnutí FP - Šanca na zamestnanie

Dátum zverejnenia: 23.október 2015

Dátum uzavretia: 20.október 2015

Číslo zmluvy/dodatku: 43/2015/§ 54 - ŠnZ

Suma: 17 052,75

Dodávateľ: ÚPSVaR vo VT

IČO: 30794536

Adresa: Námestie slobody 5, 093 22 Vranov nad Topľou

Stiahnuť: