Názov a predmet zmluvy: Zmluva o poskytovaní verejných služieb - MŠ

Dátum zverejnenia: 8.december 2016

Dátum uzavretia: 25.október 2016

Číslo zmluvy/dodatku: 8221789

Suma: 0,00

Dodávateľ: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

IČO: 35971967

Adresa: Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava

Stiahnuť: