Názov a predmet zmluvy: Dodatok č.1 k nájomnej zmluve

Dátum zverejnenia: 1.december 2016

Dátum uzavretia: 24.november 2016

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 1,00

Dodávateľ: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

IČO: 35971967

Adresa: Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava

Stiahnuť: