Názov a predmet zmluvy: Poistenie MŠ - Dodatok 1,2

Dátum zverejnenia: 29.december 2015

Dátum uzavretia: 6.október 2015

Číslo zmluvy/dodatku: 2507002039

Suma: 156,66

Dodávateľ: Uniqa poisťovňa, a.s.

IČO: 00653501

Adresa: Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27

Stiahnuť: