Názov a predmet zmluvy: Dohoda č. 20/40/054/397

Dátum zverejnenia: 25.november 2020

Dátum uzavretia: 25.november 2020

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 345,24

Dodávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO: 30794536

Adresa: 093 01 Vranov n. T.

Stiahnuť: