Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dodávke plynu - Dodatok č.4

Dátum zverejnenia: 27.apríl 2016

Dátum uzavretia: 27.apríl 2016

Číslo zmluvy/dodatku: 6300141738

Suma: 0,00

Dodávateľ: SPP, a.s.

IČO: 35815256

Adresa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Stiahnuť: