Názov a predmet zmluvy: Kúpna zmluva

Dátum zverejnenia: 5.máj 2016

Dátum uzavretia: 5.máj 2016

Číslo zmluvy/dodatku: 4/2016

Suma: 1 850,00

Dodávateľ: Spoluvlastníci na LV č. 232, k.ú. Soľ

IČO:

Adresa:

Stiahnuť: