Názov a predmet zmluvy: Kúpna zmluva

Dátum zverejnenia: 5.máj 2016

Dátum uzavretia: 5.máj 2016

Číslo zmluvy/dodatku: 3/2016

Suma: 1 915,00

Dodávateľ: Spoluvlastníci na LV č. 101, k.ú. Soľ

IČO:

Adresa: Žírovce, 044 45 Herľany

Stiahnuť: