Názov a predmet zmluvy: Elektrické podlahové kúrenie - 9BJ Soľ

Dátum zverejnenia: 24.február 2015

Dátum uzavretia: 28.november 2014

Číslo zmluvy/dodatku: 1-11/2014

Suma: 20 450,00

Dodávateľ: Sloveco. s.r.o.

IČO: 17085918

Adresa: Popradská 66, P.O. BOX 30, 040 11 Košice

Stiahnuť: