Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo - Výstavba novej MŠ v obci Soľ

Dátum zverejnenia: 8.jún 2016

Dátum uzavretia: 7.jún 2016

Číslo zmluvy/dodatku: 2/2016/SMC

Suma: 4 800,00

Dodávateľ: Slovak Medical Company, a.s.

IČO: 36486264

Adresa: Duchovničovo námestie 1, 080 01 Prešov

Stiahnuť: